Tag: เขื่อน ภัทรดนัย

“เขื่อน ภัทรดนัย” แนะวัยรุ่นยุคใหม่ ในการรับมือกับไซเบอร์บูลลี่ จากประสบการณ์ชีวิตจริง

 จากศิลปินบอยแบนด์ในยุค 2000 ที่ก้าวผ่านการใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตัวเองเลือก เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ อดีตศิลปินวง K-OTIC และนักจิตบำบัด ที่ไม่ได้ให้คำปรึกษาเฉพาะแค่ในตำรา แต่ยังใช้วิชาประสบการณ์จากชีวิตจริงที่ตัวเองได้รับมาช่วยแนะนำการรับมือกับไซเบอร์บูลลี่ต่างๆ พร้อมส่งแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น จากชุมชนในเขตจตุจักร ทั้งโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนเสนานิคม ในกิจกรรม “ยุติการบูลลี่ให้เป็นศูนย์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “RS Diversity” ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง ของ อาร์เอส กรุ๊ป โดย เขื่อน ภัทรดนัย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมนี้ว่า ความรู้สึกที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ และแนะแนวทางการรับมือการบูลลี่ให้กับเยาวชนในงานวันนี้ “รู้สึกแฮปปี้มากค่ะ งานนี้เป็น passion ของเขื่อนอยู่แล้ว เหมือนงานจิตบำบัดที่เขื่อนทำอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้มาเจอน้องๆ ได้มาพูดถึงพื้นที่ปลอดภัย เรื่องสุขภาพจิต ที่สำคัญได้มาสร้างการรับรู้ให้คนตระหนักถึงผลกระทบจากการบูลลี่ค่ะ” ในสถานการณ์ที่มีการบูลลี่กันทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ อยากฝากอะไรกับเยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ที่ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประจำ “การบูลลี่ในโซเชียลมันไม่ได้เพิ่งมีนะคะ