Cookie Policy

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) ต่างๆ ของเราเพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่า เราจะการบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลคุ๊กกี้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับ Cookie policy ฉบับนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ เราเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยเรายืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

2) ผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี)

เราคำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี) ดังนี้ เราขอเรียนให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้บริการกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆ ของเรา และเราจะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

3) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

คุ๊กกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุ๊กกี้ได้ถูกใช้อย่างมากมาย เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเจ้าของเว็บไซต์ โดยมีการใช้คุ๊กกี้ดังนี้

  • ประเภท Analytic โดเมน kamikazemusic2020.com ได้แก่ 1) _ga 2) _ga_QCXXG9C2W5 3) _gat_UA-187828086-1 4) _gid คุ๊กกี้นี้ถูกสร้างโดย Google Analytic ใช้เพื่อนับและติดตามหน้าเว็บเพจ
  • ประเภท Functional โดเมน youtube.com ได้แก่
    • VISITOR_INFO1_LIVE คุ๊กกี้นี้ถูกสร้างโดย YouTube ใช้เพื่อคำนวณการใช้ Bandwidth
    • YSC คุ๊กกี้นี้ถูกสร้างโดย YouTube ใช้เพื่อจัดเก็บรหัสของแต่ละผู้ใช้งาน
  • ประเภท Advertisement โดเมน doubleclick.net ได้แก่
    • IDE คุ๊กกี้นี้ถูกใช้โดย Google DoubleClick และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และโฆษณาอื่น ๆ ก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้เพื่อนำเสนอผู้ใช้ด้วยโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้ท่านควบคุมคุ๊กกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ๊กกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่  www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

โดยท่านสามารถจัดการการใช้คุ๊กกี้ได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิ๊กที่ลิ้งด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดการจัดการคุ๊กกี้ของแต่ละเว็บบราวเซอร์

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น

หากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics  ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ เราหากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง เราไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อผ่าน Contact us 

5) การติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน กรุณาติดต่อผ่าน Contact us 

6) รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: 27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

ช่องทางการติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อที่อีเมล dpo@rs.co.th

7) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

เราอาจมีการปรับปรุง Cookie policy ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของเรา ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของ Cookie policy นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางการให้บริการของเราต่อไป