เพื่อน…ใหม่ (朋友区) – UTTER KAMIKAZE [Official MV]

UTTER KAMIKAZE